Champion Professional (thailand) ลูกค้าของเครื่องขัดพื้น และ อุปกรณ์ทำความสะอาด Champion

คอลเซ็นเตอร์: 02 811 4305

ทำไมต้องเรา

เป็นมากกว่าลูกค้า เพราะคุณคือหุ้นส่วนของเรา

ข้อดีของเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ด้านการใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรม ชั้นสูงในการผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาด ทำให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูง สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้งานทำความสะอาดเป็นงานที่ง่ายขึ้น ลดต้นทุนด้านแรงงาน นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถให้บริการอย่างครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

การออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน และ ประสิทธิภาพงานเป็นหลัก ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับผู้ใช้งานซึ่งเป็นคนแถบภูมิภาคเอเซีย ทำให้การใช้งานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ยังได้ถูกออกแบบให้รองรับการทำงานเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม วิธีการทำงาน และ ลักษณะทางกายภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง ทนทานต่อความชื้น ปลอดสนิม และ ไม่สะสมเชื้อโรค ถูกสุขอนามัย

บริการของบริษัท

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแล้ว การบริการครบวงจรเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทคำนึงถึง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า บริษัทมีหน่วยงานบริการตั้งแต่การตรวจสอบสภาพพื้นที่ปฎิบัติงาน การสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ การแนะนำวิธีการดูแลรักษาพื้นผิวและอุปกรณ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพงานสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้นการบริการหลังการขาย การบริการด้านอะไหล่อย่างครบถ้วน และ การบริการเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม เป็นบริการมาตรฐานของบริษัทที่ท่านสามารถรับบริการได้ตลอดอายุการใช้งาน

ระบบงานมาตรฐาน

ด้วยระบบการบริหารงานมาตรฐาน ทำให้ บริษัทสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริการครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาด คุณภาพสูง และการบริการครบวงจร ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทรับทำความสะอาดชั้นนำกว่า 200 บริษัททั่วประเทศ และตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ให้บริการรักษาความสะอาด

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร