Champion Professional (thailand) อบรมเรียนรู้การใช้เครื่องขัดพื้นอย่างถูกวิธี

คอลเซ็นเตอร์: 02 811 4305

Support

การฝึกอบรบการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

ท่านสามารถเข้ารับการฝึกอบรบ ในการทำความสะอาดด้วย เครื่องขัดพื้น และ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี การเลือกใช้ เครื่องขัดพื้น และ อุปกรณ์ที่ถูกต้อง การบำรุงรักษา เครื่องขัดพื้น และ อุปกรณ์ การเรียนรู้พื้นผิวแต่ละประเภท ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ** รวมทั้งคำแนะนำในการดูแลรักษาพื้น และ อาคารอย่างถูกวิธี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการให้คำปรึกษาด้านงานทำความสะอาด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความสะอาดและ การลดต้นทุนได้มากที่สุด