Champion Professional (thailand) เครื่องขัดพื้นทดแทนระหว่างซ่อม

คอลเซ็นเตอร์: 02 811 4305

Support

การให้บริการเครื่องทดแทนระหว่างตรวจซ่อม

การให้บริการเครื่องทดแทนระหว่างตรวจซ่อม ในกรณีที่นำเครื่องเข้ารับการตรวจเช็คตามกำหนด การบำรุงรักษา หรือการซ่อมแซม ซึ่งใช้เวลามากกว่า 24 ชม. ทางบริษัทจะจัดเครื่องทดแทนเพื่อรองรับการทำงานของลูกค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ ตรงต่อการกำหนดเวลา