Champion Professional (thailand) บริการซ่อมเครื่องขัดพื้นนอกสถานที่

คอลเซ็นเตอร์: 02 811 4305

Support

การให้บริการนอกสถานที่

การให้บริการนอกสถานที่ เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเชื่อถือได้ จึงจัดตั้งหน่วยงานให้บริการนอกสถานที่ (On site service) เพื่อบริการ วิเคราะห์สภาพพื้นผิว การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ และการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามกำหนดเวลา